Telefonní kontakt

+420 732 984 493

POSEIDON Nabízíme 37 produktů.

VYSOKOTLAKÉ STROJE POSEIDON
Stroje pro čištění studenou vodu v průmyslu, zemědělství, automobilovém půmyslu, v opravárenství, stavebnictví, autodopravě a potravinářství.
V závislosti na druhu stroje pracují pod tlakem 100 - 250 barů s průtokem 600 l/h - 2 500 l/h.
Při výběru stroje je důležité přihížet jaký tlak a jaký průtok vody bude potřebný (průtok vody je neméně důležitým faktorem jako tlak vody) k jakému účelu bude používán, jak četné bude jeho využívání a jak dlouho bude v provozu. Stroje jsou podle druhu určené pro občasné používání ( např. 2 - 3 h/den) až po stroje které mohou pracovat nepřetržitě.