Telefonní kontakt

+420 732 984 493

Sorbeční materiály při úniku chemických látek Nabízíme 18 produktů.

SORBČNÍ MATERIÁLY CHEMICKÝCH LÁTEK
Při při práci s nebezpečnými chemikáliemi a při jejich skladování se neobejdete bez kvalitních sorbentů chemických látek. Použití sorbentu se řídí tím, o jakou chemikálii se jedná. Proto je v nabídce několik typů sorbentů.