Telefonní kontakt

+420 732 984 493

Havarijní soupravy Nabízíme 31 produktů.

HAVARIJNÍ SORBČNÍ SOUPRAVY
Havarijní sorbční soupravy jsou preventivní opatření, umožňující rychle reagovat na vzniklou situaci.Každý subjekt je povinen v případě nehody zabránit úniku nebezpečných látek.
Soupravy v různých velikostech a s různou sorbční kapacitou, jsou rozděleny do tří skupin: Úklidové , Olejové ,Chemické.