Telefonní kontakt

+420 732 984 493

Sorbeční materiály při úniku ropných látek Nabízíme 59 produktů.

OLEJOVÉ SORBENTY
Při při práci s oleji, ropnými produkty a při jejich skladování se neobejdete bez kvalitních sorbentů. Použití sorbentu se řídí tím, na jaký produkt a v jakých podmínkách bude použit. Proto je v nabídce několik typů sorbentů.