Telefonní kontakt

+420 732 984 493

MH 8 Nabízíme 1 produkt.

MH 8
Vysokotlaké stroje s ohřevem vody naftovým výměníkem a velkým průtokem vody. Je určen pro velké firmy kde doba provozu nenení časově omezena