Telefonní kontakt

+420 732 984 493

Texitilní sorbenty Nabízíme 51 produktů.

TEXTILNÍ SORBENTY
Sorbenty vysokou sobční kapacitou ( až patnáctinásobek vlastní váhy ). Jsou výhodné při úniku většího množství kapalin na malé ploše. Textilní sorbenty jsou vynikajícímii pomocníky i při řešení provozních úniků ze strojů a zařízení nebo při řešení úniků kapalin na vodní hladinu.
Dodávají se v roměrech 40 x 40 cm až po koberce 97 x 4000 cm