Telefonní kontakt

+420 732 984 493

Sorbenty Nabízíme 112 produktů.

SORBENTY KAPALIN
Moderní ekologicky a zdravotně nezávadné sorbenty jsou nezbytným doplňkem pracovišť, kde může dojít k únikům provozních kapalin, nebo kde hrozí nebezpečí havarjního úniku.
Sypké sorbenty, textilní sorbenty,sorbční polštáře a rukávce, norné sorbční stěny, sorbční vložky do lapolů atd.