Telefonní kontakt

+420 732 984 493

SK Spilken Plus

SK Spilken Plus

SK Spilken Plus

Více informací

 • Výborné sorbční schopnosti
 • Rychlá sorbce
 • Měkký sorbent (nepoškrábe podlahy)
 • Nízká prašnost
 • Nebarví
 • Hmotnost 10 kg
 • Sorbční kapacita 11 l
 • Pro úklid ropných látek,emulzí a chladících kapalin
 • Biologicky odbouratelný
 • Spalitelný
 • Nebarví
 • Nepoškrábe

 

Cena  SK 2 je na dotaz

 • Hmotnost 10 kg
 • Sorbční kapacita 11 l