Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSM 600S – G

HSM 600S – G

Havarijní souprava úklidová HSM 600S – G    

Více informací

 • Největší souprava v nabídce, je vhodná i pro složky zasahující při havarijních únicích nebezpečných látek
 • Souprava disponuje maximální sorpční kapacitou a všemi druhy sorbentu.
 • Díky své mobilitě a přehlednému uspořádání umožňuje rychlou a mimořádně efektivní aplikaci.
 • V této úklidové soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní a oleofilní.
 • Určeny pro sorpci všech typů neagresivních kapalin, emulzí olejů, tuků a ropných látek
 • Sorbční kapacita 301 l
  Složení havarijní soupravy:
  300 × sorpční rohož
  15 × sorpční had
  15 × sorpční polštář
  20 × sorpční chemická utěrka
  4 × sypký sorbent SK 2
  1 × havarijní tmel 10 PMPA
  1 × kanalizační ucpávka 65 × 45 cm
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  4 × pytel na použité sorbenty
  1 × výstražná páska 100 m
  2 × chemické světlo
  1 × smetáček a lopatka
  1 × mobilní box o rozměrech 120 × 80 × 95 cm

Cena HSM 600S – G  je na dotaz

 • Sorbční kapacita 301 l