Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSES 360 - G

HSES 360 - G

Havarijní souprava úklidová HSES 360 - G    

Více informací

 • Tato havarijní souprava je prostředkem pro řešení havárií spojených s únikem nebezpečných látek
 • Obal je vysoce odolný vůči mechanickým vlivům, chemickým látkám i vůči účinkům UV záření.
 • V této úklidové soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní a oleofilní .
 • Jsou určeny pro sorpci všech typů neagresivních kapalin, emulzí olejů, tuků a ropných látek
 • Sorbční kapacita 193 l

 • Složení havarijní soupravy:
  200 × sorpční rohož
  10 × sorpční had
  10 × sorpční polštář
  10 × sorpční chemická utěrka
  2 × sypký sorbent SK 2
  1 × havarijní tmel 10 PMPA
  1 × havarijní tmel 50 P – suché granule
  1 × kanalizační ucpávka 65 × 45 cm
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  4 × pytel na použité sorbenty
  1 × výstražná páska 100 m
  2 × chemické světlo
  1 × smetáček a lopatka
  1 × bezpečnostní přebal na 200 l sudy

Cena  HSES 360 - G  je na dotaz

 

 • Sorbční kapacita 207 l