Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSPS 240 - G

HSPS 240 - G

Havarijní souprava úklidová  HSPS 240 - G    

Více informací

 • Tato havarijní souprava je velká mobilní souprava určená do velkých výrobních provozů,
 • Souprava představuje ideální kombinaci velké sorpční kapacity, vysoké mobility a příznivé pořizovací ceny.
 • Umožňuje zasáhnout při úniku nebezpečných látek okamžitě,  na jakémkoli místě ve výrobní hale.
 • V této úklidové soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní a oleofilní. Jsou určeny pro sorpci všech typů neagresivních kapalin, emulzí olejů, tuků a ropných látek
 • Sorbční kapacita 146 l
  Složení havarijní soupravy:
  200 × sorpční rohož
  6 × sorpční had
  6 × sorpční polštář
  10 × sorpční chemická utěrka
  1 × sypký sorbent SK 2
  1 × havarijní tmel 10 PMPA
  1 × kanalizační ucpávka 65 × 45 cm
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  4 × pytel na použité sorbenty
  1 × výstražná páska 100 m
  2 × chemické světlo
  1 × smetáček a lopatka
  1 × plastová mobilní nádoba 240 l

Cena HSPS 240 - G   je na dotaz

 • Sorbční kapacita 111 l