Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSPS 120 - G

HSPS 120 - G

Havarijní souprava úklidová HSPS 120 - G    

Více informací

 • Do provozů, kde se pracuje s ropnými produkty, nebo v chemických laboratořích a skladech.
 • Vysoce odolná plastová mobilní nádoba, která chrání obsah před prachem a povětrnostními podmínkami.
 • Vždy máte jistotu, že v případě nenadálé nouzové situace najdete sorbenty i ochranné prostředky na svém místě, v použitelném stavu, neporušené či neznečištěné.
 • V této úklidové soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní a oleofilní. Jsou určeny pro sorpci všech typů neagresivních kapalin, emulzí olejů, tuků a ropných látek
 • Sorbční kapacita 73 l
 • Složení havarijní soupravy:
  50 × sorpční rohož
  5 × sorpční had
  4 × sorpční polštář
  10 × sorpční chemická utěrka
  1 × sypký sorbent SK 2
  1 × havarijní tmel 5 PMPA
  1 × kanalizační ucpávka 65 x 45 cm
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  2 × pytel na použité sorbenty
  1 × výstražná páska 100 m
  2 × chemické světlo
  1 × smetáček a lopatka
  1 × plastová mobilní nádoba 120 l

Cena HSPS 120 - G je na dotaz

 • Sorbční kapacita 75 l