Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HST 70S - G

HST 70S - G

Havarijní souprava úklidová HST 70S - G    

Více informací

 • Havarijní souprava HST 70 je užitečnou součástí výbavy automobilu, nákladních vozů a těžké techniky,
 • Díky praktické a pevné tašce, odolné vůči agresivním látkám, je snadno přenosná a skladná.
 • Nízká hmotnost a menší rozměry
 • Obsahuje všechny základní druhy sorbentů, ochranných pomůcek a těsnicích prostředků, a zároveň disponuje značnou sorpční kapacitou.
 • V této úklidové soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní, oleofilní. Jsou určeny pro sorpci všech typů neagresivních kapalin, emulzí olejů, tuků a ropných látek.
 • Sorbční kapacita 56 l
 • Složení havarijní soupravy:
  50 × sorpční rohož
  4 × sorpční had
  4 × sorpční polštář
  1 × havarijní tmel 5 PMPA
  1 × kanalizační ucpávka 65 × 45 cm
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  2 × pytel na použité sorbenty
  1 × výstražná páska 100 m
  2 × chemické světlo
  1 × pevná plastová taška se zipem

Cena HST 70S - G   je na dotaz

 • Sorbční kapacita 52 l