Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSKS - G

HSKS - G

Havarijní souprava úklidová HSKS - G    

Více informací

 • Tato havarijní souprava je určena především do menších provozů a výroben.
 • Vyznačuje se mimořádnou mobilitou, díky praktickému vozíku ji lze snadno a rychle převézt
 • Umožňují tak pohotově a efektivně zasáhnout při nouzové situaci.
 • Obsahuje základní druhy sorpčních a těsnicích prostředků a nezbytných ochranných pomůcek.
 • V této úklidové soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní a oleofilní.
 • Pro sorbci neagresivních kapalin, emulzí olejů, tuků a ropných látek
 • Složení havarijní soupravy:
 • 30 × sorpční rohož
  4 × sorpční had
  2 × sorpční polštář
  10 × sorpční chemická utěrka
  1 × havarijní tmel 5 PMPA
  2 × kanalizační ucpávka 20 × 20 cm
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  2 × pytel na použité sorbenty
  2 × chemické světlo
  1 × mobilní vozík s přihrádkami

Cena HSKS - G  je na dotaz

 • Sorbční kapacita 52 l