Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSB 120 S - G

HSB 120 S - G

Havarijní souprava úklidová HSB 120 S - G

Více informací

 • Tato havarijní souprava disponuje poměrně vysokou sorpční kapacitou
 • Je uložena v sudu s UN kódem, který lze následně použít pro přepravu nebezpečného odpadu.
 • V této úklidové soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní a oleofilní.
 • Jsou určeny pro sorpci všech typů neagresivních kapalin, emulzí olejů, tuků a ropných látek.
 • Sorbční kapacita 84
 •  Složení havarijní soupravy:
  50 × sorpční rohož
  7 × sorpční had
  7 × sorpční polštář
  10 × sorpční chemická utěrka
  1 × havarijní tmel 5 PMPA
  1 × kanalizační ucpávka 65 x 45 cm
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  2 × pytel na použité sorbenty
  1 × výstražná páska 100 m
  2 × chemické světlo
  1 × sud o objemu 120 l s víkem a UN kódem

Cena HSB 120 S - G je na dotaz

 • Sorbční kapacita 75 l