Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSB 60 S - G

HSB 60 S - G

Havarijní souprava úklidová HSB 60 S - G

Více informací

 • Tato havarijní souprava je uložena v praktickém vodotěsném soudku s uchy
 • Slouží k zabezpečení ochrany rizikových prostor, kde se pracuje s nebezpečnými látkami,
 • Souprava obsahuje několik typů sorpčních prostředků, základní ochranné pomůcky a těsnicí prostředky.
 • Sud, v němž je souprava uložena, chrání obsah soupravy před vlhkem a nečistotami,
 • Je odolný vůči agresivním látkám a může sloužit jako nádoba na zachycenou kapalinu a použité sorbenty.
 • V této úklidové soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní a oleofilní.
 • Jsou určeny pro sorpci všech typů neagresivních kapalin, emulzí olejů, tuků a ropných látek 
 • Vhodné do průmyslové výroby, dílen, autoservisů a čerpacích stanic.

  Složení havarijní soupravy:
  30 × sorpční rohož
  2 × sorpční had
  3 × sorpční polštář
  10 × sorpční chemická utěrka
  1 × havarijní tmel 5 PMPA
  2 × těsnicí kanalizační ucpávka 45 x 45 cm
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  1 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  1 × pytel na použité sorbenty
  1 × sud o objemu 60 l s víkem a UN kódem

Cena HSB 60 S - G je na dotaz

 • Sorbční kapacita 30 l