Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSPS - O

HSPS - O

Havarijní souprava olejová HSPS - O    

Více informací

 • Havarijní souprava v pevném kbelíku je určena do provozoven, kde hrozí úniky nebezpečných látek, především ropných produktů, olejů a tuků a organických rozpouštědel.
 • Souprava je doplněna nezbytnými ochrannými pomůckami. Její výhodou je také pevný obal, který výborně poslouží jako nádoba na sebrané nebezpečné látky.
 • V této soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofobní. Použití je vhodné všude tam, kde je nutné oddělit oleje, tuky nebo ropné látky od vody, velmi účinné pro odstranění ropných látek z vodní hladiny.
 • Sorbční kapacita 50 l
  Složení havarijní soupravy:
  30 × sorpční rohož
  2 × sorpční had
  2 × sorpční polštář
  1 × havarijní tmel 5 PMPA
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  1 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  1 × pytel na použité sorbenty
  1 × plastová nádoba s víkem

 Cena HSPS - O  je na dotaz

 • Sorbční kapacita 50 l