Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSTS - O

HSTS - O

Havarijní souprava olejová HSTS - O    

Více informací

 • Malá, mobilní havarijní souprava pro dílny, garáže, nebo přímo pro vozidla přepravující nebezpečné látky.
 • Nízká hmotnost, snadná přenositelnost, možnost okamžitého použití a jednoduchá manipulace.
 • Souprava je určena k rychlému zásahu při úniku látek a k následnému úklidu.
  V této olejové soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofobní.
 • Použití je vhodné všude tam, kde je nutné oddělit oleje, tuky nebo ropné látky od vody, velmi účinné pro odstranění ropných látek z vodní hladiny. 
 • Sorbční kapacita 28 l

  Složení havarijní soupravy:
  20 × sorpční rohož
  2 × sorpční had
  1 × havarijní tmel 5 PMPA
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  1 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  1 × pytel na použité sorbenty
  1 × pevný plastový obal se zipem

Cena HSTS - O je na dotaz

 

 • Sorbční kapacita 28 l