Telefonní kontakt

+420 732 984 493

Spilkleen Granules SK 1

Spilkleen Granules SK 1

SK 1 pro sorbci kyselin i zásad

jediný pro sorbci 50% roztoku hydroxidu sodného

Více informací

  • Vysoká sorbce kyselin i zásad
  • Hmotnost 18 kg
  • Zcela nehořlavý sorbent do provozů s nebezpečnými chemikáliemi
  • Pomůže zlikvidovat chemikálie v případě nechtěného úniku nebo havárie
  • Vhodný k likvidaci kyselin, zásad, ropných látek i vody, lze jej použít k neutralizaci kyselin
  • Je jedním z mála sorbentů vhodných k likvidaci 50% roztoku hydroxidu sodného
  • Sorbční kapacita 12 l

 

 

Cena SK 1 je na dotaz

  • Hmotnost 18 kg
  • Sorbční kapacita 12 l