Telefonní kontakt

+420 732 984 493

Uni-Safe UN 1

Uni-Safe UN 1

UNI-SAFE

Sorbent chemických látek: kyselina

dusičná, fluorovodíková, peroxyd

vodíku,kyselina sírová

Více informací

 • Sorbent chemických látek
 • Zachycuje kyselinu dusičnou, fluorovodíkovou,
 • Peroxyd vodíku,kyselinu sírovou
 • Indikuje kyseliny zbarvením žlutě
 • Indikuje zásady zbarvením červeně
 • Zachycuje směsi s vodou
 • Hmotnost 5 kg
 • Sorbent UNISAFE je tvořen převážně jemně mletými minerály
 • Téměř okamžitě zabrání vypařování látek do ovzduší, a to dokonce i při styku s kyselinou sírovou a chlorovodíkovou
 • Sorbční kapacita vody 375 l
 • Sorbční kapacita oleje 15 l

Cena UN 1 je na dotaz

 • Hmotnost 5 kg
 • Sorpční kapacita oleje 15 l
 • Sorpční kapacita vody 375 l