Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSM 600S – O

HSM 600S – O

Havarijní souprava olejová HSM 600S – O

Více informací

 • Největší havarijní souprava v nabídce, je vhodná při havariích nebezpečných látek na komunikacích.
 • Souprava disponuje maximální sorpční kapacitou a všemi druhy sorbentů.
 •  Díky své mobilitě a přehlednému uspořádání umožňuje rychlou a mimořádně efektivní aplikaci.
 • Široká škála prostředků osobní ochrany účinně chrání zdraví i životy zasahující posádky.
 • V této olejové soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofobní. Všude tam, kde je nutné oddělit oleje, tuky nebo ropné látky od vody, velmi účinné pro odstranění ropných látek z vodní hladiny.
 • Sorbční kapacita 474 l

  Složení havarijní soupravy:
  300 × sorpční rohož
  15 × sorpční had
  15 × sorpční polštář
  20 × sorpční chemická utěrka
  4 × sypký sorbent SK 4
  1 × havarijní tmel 10 PMPA
  1 × kanalizační ucpávka 65 × 45 cm
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  4 × pytel na použité sorbenty
  1 × výstražná páska 100 m
  2 × chemické světlo
  1 × smetáček a lopatka
  1 × mobilní box o rozměrech 120 × 80 × 95 cm

Cena HSM 600S – O je na dotaz

 • Sorbční kapacita 474 l