Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSPS 240 - O

HSPS 240 - O

Havarijní souprava olejová HSPS 240 - O    

Více informací

 • Velká mobilní souprava do výrobních provozů, skladů chemických i jiných nebezpečných látek
 • Souprava představuje ideální kombinaci velké sorpční kapacity, vysoké mobility a příznivé pořizovací ceny.
 • Umožňuje zasáhnout při úniku nebezpečných látek okamžitě a na jakémkoli místě ve výrobní hale.
 • V této olejové soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofobní.
 • Použití je vhodné všude tam, kde je nutné oddělit oleje, tuky nebo ropné látky od vody, velmi účinné pro odstranění ropných látek z vodní hladiny.
 • Sorbční kapacita 231 l
 • Složení havarijní soupravy:
  200 × sorpční rohož
  6 × sorpční had
  6 × sorpční polštář
  10 × sorpční chemická utěrka
  1 × sypký sorbent SK 4
  1 × havarijní tmel 10 PMPA
  1 × kanalizační ucpávka 65 × 45 cm
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  4 × pytel na použité sorbenty
  1 × výstražná páska 100 m
  2 × chemické světlo
  1 × smetáček a lopatka
  1 × plastová mobilní nádoba 240 l

Cena HSPS 240 - O  je na dotaz

 • Sorbční kapacita 231 l