Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSB 120S - O

HSB 120S - O

Havarijní souprava olejová HSB 120S - O    

Více informací

 • Tato havarijní souprava disponuje poměrně vysokou sorpční kapacitou
 • Je uložena v sudu s UN kódem, který lze následně použít pro přepravu nebezpečného odpadu.
 • V této olejové soupravě jsou sorbenty, které mají charakter selektivní a oleofilní.
 • Jsou určeny pro sorpci většiny typů olejů, tuků a ropných látek
 • Bílé textilní sorbenty lze použít k odstranění ropných látek z hladiny vody
 • Sorbční kapacita 141 l
 • Složení havarijní soupravy:
  50 × sorpční rohož
  7 × sorpční had
  7 × sorpční polštář
  10 × sorpční chemická utěrka
  1 × havarijní tmel 5 PMPA
  1 × kanalizační ucpávka 65 × 45 cm
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  2 × pytel na použité sorbenty
  1 × výstražná páska 100 m
  2 × chemické světlo
  1 × sud o objemu 120 l s víkem a UN kódem

Cena HSB 120S - O  je na dotaz

 • Sorbční kapacita 120 l