Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSM 600-CH

HSM 600-CH

Havarijní souprava chemická HSM 600 CH

Více informací

 • Profesionální havarijní souprava. Jedná se o největší soupravu v nabídce.
 • Je vhodná i pro složky zasahující při havarijních únicích nebezpečných látek na komunikacích.
 • Souprava disponuje maximální sorpční kapacitou a všemi druhy sorbentů.
 • V této chemické soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní a oleofilní a navíc jsou vysoce odolné proti působení agresivních chemikálií, silných zásad a kyselin.
 • Sorbční kapacita 386 l
 • Složení havarijní soupravy:
  300 × sorpční rohož
  15 × sorpční had
  15 × sorpční polštář
  20 × sorpční chemická utěrka
  4 × sypký sorbent SK 1
  1 × havarijní tmel 10 PMPA
  1 × kanalizační ucpávka 65 × 45 cm
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 98/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  4 × pytel na použité sorbenty
  1 × výstražná páska 100 m
  2 × chemické světlo
  1 × smetáček a lopatka
  1 × mobilní box o rozměrech 120 × 80 × 95 cm

Cena HSM 600- CH je na dotaz

 • Sorbční kapacita 335 l