Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSPS 240-CH

HSPS 240-CH

Havarijní souprava chemická HSPS 240-CH

Více informací

 • Tato velká, havarijní mobilní souprava je určená do  výrobních provozů, skladů chemických či jakýchkoli jiných nebezpečných látek nebo logistických hal.  Představuje ideální kombinaci velké sorpční kapacity, vysoké mobility a příznivé pořizovací ceny.
 • V této chemické soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní a oleofilní a navíc jsou vysoce odolné proti působení agresivních chemikálií, silných zásad a kyselin. Používají se pro likvidaci úniků nebezpečných agresivních kapalin v chemických závodech i při přepravě chemikálií.
 • Sorbční kapacita 205 l
 • Složení havarijní soupravy:
  200 × sorpční rohož
  6 × sorpční had
  6 × sorpční polštář
  10 × sorpční chemická utěrka
  1 × sypký sorbent SK 1
  1 × havarijní tmel 10 PMPA
  1 × kanalizační ucpávka 65 × 45 cm
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  4 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  4 × pytel na použité sorbenty
  1 × výstražná páska 100 m
  2 × chemické světlo
  1 × smetáček a lopatka
  1 × plastová mobilní nádoba 240 l

Cena HSPS 240-CH na dotaz

 • Sorbční kapacita 153 l