Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSPS 120 - CH

HSPS 120 - CH

Havarijní souprava chemická HSPS 120 - CH

Více informací

 • Uplatní v provozech, kde se pracuje s ropnými produkty a agresivními chemikáliemi,
 • Souprava je chráněna vysoce odolnou plastovou mobilní nádobou chránící obsah
 • Sorbenty mají charakter hydrofilní a oleofilní a navíc jsou vysoce odolné proti působení agresivních chemikálií, silných zásad a kyselin.
 • Sorbční kapacita 85 l
 • Složení havarijní soupravy:
  50 × sorpční rohož
  5 × sorpční had
  4 × sorpční polštář
  10 × sorpční chemická utěrka
  1 × sypký sorbent SK1
  1 × havarijní tmel 5 PMPA
  1 × kanalizační deska 65 × 45 cm
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  2 × pytel na použité sorbenty
  1 × výstražná páska 100 m
  2 × chemické světlo
  1 × smetáček a lopatka
  1 × plastová uzamykatelná mobilní nádoba 120 l

Cena HSPS 120 - CH je na dotaz

 • Sorbční kapacita 105 l