Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSKS-CH

HSKS-CH

Havarijní souprava chemická HSKS - CH

Více informací

 • Mimořádně mobiní, díky praktickému vozíku je lze snadno a rychle převézt na jakékoli místo v provozovně 
 • Umožňuje tak pohotově a efektivně zasáhnout při nouzové situaci.
 • V této chemické soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní a oleofilní
 • Vysoce odolné proti působení agresivních chemikálií, silných zásad a kyselin. Používají se pro likvidaci úniků nebezpečných agresivních kapalin v chemických závodech i při přepravě chemikálií.
 • Sorbční kapacita 47

  Složení havarijní soupravy:
  30 × sorpční rohož
  4 × sorpční had
  2 × sorpční polštář
  10 × sorpční chemická utěrka
  1 × havarijní tmel 5 PMPA
  2 × kanalizační ucpávka 20 × 20 cm
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  2 × pytel na použité sorbenty
  2 × chemické světlo
  1 × mobilní vozík s přihrádkami

Cena HSKS-CH je na dotaz

 • Sorbční kapacita 32 l