Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSB 120S - CH

HSB 120S - CH

Havarijní souprava chemická HSB 120S - CH

Více informací

 • V této chemické soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní a oleofilní
 • Vysoce odolné proti působení agresivních chemikálií, silných zásad a kyselin.
 • Používají se pro likvidaci úniků nebezpečných agresivních kapalin v chemických závodech
 • Barva textilních sorbentů je žlutá.
 • Pži práci s agresivními chemikáliemi, kyselinami a zásadami i provozy, kde se používají desinfekční roztoky a kapalné koncentráty hnojiv...

  Složení havarijní soupravy:
  50 × sorpční rohož
  7 × sorpční had
  7 × sorpční polštář
  10 × sorpční chemická utěrka
  1 × havarijní tmel 5 PMPA
  1 × kanalizační ucpávka 65 × 45 cm
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  2 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  2 × pytel na použité sorbenty
  1 × výstražná páska 100 m
  2 × chemické světlo
  1 × sud o objemu 120 l s víkem a UN kódem
 • Sorbční kapacita 93 l

Cena HSB 120S - CH je na dotaz

 • Sorbční kapacita 91 l