Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSB 60S - CH

HSB 60S - CH

Havarijní souprava chemická HSB 60S - CH

Více informací

 • Souprava v praktickém vodotěsném soudku s uchy a s UN kódem pro převoz nebezpečného odpadu.
 • Slouží k zabezpečení ochrany rizikových prostor, kde se pracuje s nebezpečnými látkami,
 • Souprava obsahuje několik typů sorpčních prostředků, základní ochranné pomůcky a těsnicí prostředky.
 • Sud je odolný vůči agresivním látkám,slouží jako nádoba na zachycenou kapalinu a použité sorbenty.
 • V této chemické soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní a oleofilní a navíc jsou vysoce odolné proti působení agresivních chemikálií, silných zásad a kyselin.
 • Sorbční kapacita 43 l
 • Složení havarijní soupravy:
  30 × sorpční rohož
  2 × sorpční had
  3 × sorpční polštář
  10 × sorpční chemická utěrka
  1 × havarijní tmel 5 PMPA
  2 × kanalizační ucpávka 45 × 45 cm
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  1 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  1 × pytel na použité sorbenty
  1 × sud o objemu 60 l s víkem a UN kódem

Cena HSB 60S - CH je na dotaz