Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSPS-CH

HSPS-CH

Havarijní souprava chemická HSPS-CH

Více informací

 • Souprava je určena tam, kde hrozí úniky nebezpečných látek, ropných produktů, a provozních kapalin.
 • Souprava je doplněna nezbytnými ochrannými pomůckami.
 • Pevný obal, který výborně poslouží jako nádoba na sebrané nebezpečné látky.
 • V této chemické soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní a oleofilní
 • Jsou vysoce odolné proti působení agresivních chemikálií, silných zásad a kyselin.
 • Sorbční kapacita 38

  Složení havarijní soupravy:
  30 × sorpční rohož
  2 × sorpční had
  2 × sorpční polštář
  1 × havarijní tmel 5 PMPA
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  1 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  1 × pytel na použité sorbenty
  1 × plastová nádoba s víkem

 Cena HSP-CH je na dotaz

 • Sorbční kapacita 32 l