Telefonní kontakt

+420 732 984 493

HSTS - CH

HSTS - CH

Havarijní souprava chemiská HSTS - CH

Více informací

 • Tato havarijní souprava je malá, vysoce mobilní ekologická souprava
 • Jejich výhodou je nízká hmotnost, snadná přenositelnost, okamžitá použitelnost a jednoduchá manipulace.
 • Souprava je určena k rychlému zásahu při úniku látek a k následnému úklidu.
 • V této chemické soupravě jsou sorbenty, které mají charakter hydrofilní a oleofilní a navíc jsou vysoce odolné proti působení agresivních chemikálií, silných zásad a kyselin.
 • Sorbční kapacita 23

 • Složení havarijní soupravy:
  20 × sorpční rohož
  2 × sorpční had
  1 × havarijní tmel 5 PMPA
  1 × ochranné brýle
  1 × ochranné rukavice (CE 89/686/EEC)
  1 × ochranný respirátor
  1 × výstražná nálepka „NEBEZPEČNÝ ODPAD“
  1 × pytel na použité sorbenty
  1 × pevný plastový obal se zipem

Cena HSTS - CH  je na dotaz

 • Sorbční kapacita 17 l